Estimulació primerenca

L’estimulació en edats primerenques afavoreix un desenvolupament hàrmonic i feliç. Quan apareixen signes d’alerta o de risc en el desenvolupament s’ha d’actuar de forma precoç per tal d’ajudar a l’infant. Treballem afavorint el control postural, l’autonomia, la comunicació expressiva i receptiva, la interacció social, la cognició, la motricitat fina i gruixuda, el joc i les dificultats sensorials.

Intervenció psicopedagògica

Analitzem les dificultats existents de l’alumne/a i elaborem una proposta d’intervenció per millorar les capacitats educatives. Realitzem coordinació amb les escoles i equips pedagògics, per treballar de forma conjunta.

INTERVENCIONS GRUPALS

lectoescriptura

Aprendrem a estimar les lletres i la lectura a través d’activitats manipulatives, visuals i jocs educatius.

Grup iniciació a la lectoescriptura. 3-6 anys.

tècniques d’estudi

Aprendrem a estimar estudiar a partir de metodologies motivadores i dinàmiques.

Grups 6-9 anys i 9-12 anys.

habilitats socials

Aprendrem diferents estils de comunicació, fomentarem la empatía, resolució de conflictes, teoria de la ment, comunicació no verbal.

Grup cicle incial/infantil i Grup cicle mitjà/superior

taller petits creadors

Fomentarem la creativitat, imaginació, expressi´ó oral i corporal.

SUPORT FAMILIAR

Acompanyar i orientar a les famílies durant el desenvolupament de l’infant o adolescent.

Donar suport a les estapes més díficils com per exemple les adaptacions a nous entorns com llars, col.legis, cuidadors, etc.

Visita a l’entorn familiar per poder dona rpautes més acurades i òptimes.

MATERIAL I RECURSOS MANIPULATIUS

xerrades formatives per a professionals i famílies